Softver za odabir

Fleksibilan I certifikovan softver za odbrir omogućava korisnicima brz izbor proizvoda i pruža sve potrebne tehničke informacije o poizvodu

Tehnička podrška

U svim fazama realizacije jednog projekta Delta Air pruža pomoč i tehničku podršku u pronalaženju optimalnog i održivog rešenja

Realizacija

Delta Air nudi usluge projektovanja i izvođenja sistema automatskog upravljanja. Ponuda obuhvata usklađivanje rada sistema sa opremom u okruženju, tj. podešavanje parametara sistema za optimalan start i režim rada, kao i obuku krajnjeg korisnika.

Servis

Zahtevani nivo perfomansi bilo kog sistema i njegov pouzdan rad zavisi od njegovog održavanja. Pored usluga tehničkog održavanja sistema u garantnom roku, Delta Air pruža usluge periodičnog i interventnog održavanja za isporučenu opremu