Izborni program

Prilagodljiva in certificirana izbirna programska oprema uporabnikom omogoča hitro izbiro izdelkov in zagotavlja vse potrebne tehnične informacije o izdelku

Tehnična podpora

V vseh fazah realizacije projekta Delta Air nudi pomoč in tehnično podporo pri iskanju optimalne in trajnostne rešitve

Realizacija

Delta Air ponuja načrtovanje in izvedbo avtomatskih krmilnih sistemov. Ponudba vključuje uskladitev delovanja sistema z opremo v okolju, t.j. Prilagajanje sistemskih parametrov za optimalen način zagona in delovanja ter usposabljanje končnega uporabnika.

Storitev

Zahtevana raven delovanja vsakega sistema in njegovo zanesljivo delovanje je odvisna od njegovega vzdrževanja. Poleg tehničnih vzdrževalnih del v garancijskem roku družba Delta Air zagotavlja redne in nujne vzdrževalne storitve dobavljene opreme.