DELTA AIR je kompanija koja se bavi proizvodnjom, zastupništvom, prodajom, tehničkom podrškom u projektovanju i  izvođenju KGH rešenja. Naši proizvodi se fokusiraju na isplativu ventilaciju i zadovoljstvo krajnjeg korisnika u skladu sa evropskim standardima. Naši počeci su bili veoma skromni ali zahvaljujući visoko kvalitetim proizvoda, fleksibilnošću, odzivom i tehničkom profesionalnošću, postali smo pouzdan poslovni partner mnogim kompanija u oblasti izrade centralnih sistema ventilacije I klimatizacije..”

DELTA AIR TIM

NAŠA MISIJA

Mi vodimo računa

  • Osnovna naša briga je kvalitet vazduha i udobnost u kancelarijama, kod kuće , kao i u svim prostorima gde ljudi rade i provode svoje vreme.
  • Isporučujemo najsavremenije uređaje za klimatizaciju i ventilaciju, koji obezbeđuju optimalnu temperaturu, kao i ostale parametre kvaliteta vazduha i garantuju pravilan tok tehnološkog procesa.
  • Naši prioriteti su zasnovani na partnerstvu sa klijentima i očuvanju poslovnih odnosa na principu dobrog domačina.

NAŠE VREDNOSTI

DELTA AIR je privatna komapnija koja funkcioniše kao porodica, i samim tim veliku pažnju posvećujemo međuljudskim odnosima u okviru kompanije, odnosima prema klijentima, kao i same kompanije prema zajednici u kojoj živimo.

VIZIJA

Bazirajući se na našim kompentencijama i razvojnim rešenjima da se probijemo na poziciju vodećeg isporučioca KGH opreme u regionu.