Standardne

57 Veličina

700 / 110.000 m3/h

Standardne klima komore  zahvaljujući modularnoj konstrukciji,  kombinicijom energoefikasnih funkcionalnih modula  omogučavaju izbor optimalnog sistema za obradu vazduha. Delta air klima komore mogu se prilagoditi specifičnim zahtevima projekta kao što je raspoloživi prostor za smeštaj. Proizode su u različitim izvedama, atex, higijenik, otporne na  morski vazduh, ili za rad u bilo kojoj drugoj agresivnoj sredini. Imaju široku primenu od standardnih do industrijskih objekat.

Delta Air jedinice su komore sa visokokvalitetnim kućištem, termal break profilima, komponentama renomiranih proizvođača, jedinice imaju dug životni vek, veoma su energetski efikasne i jednostavne za održavanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE UREDAJA

  • Mehaničke karakteristike : T1, TB1, D1, L1  I  T2, TB2, D1, L1
  • Panel: pocinkovani lim I obojeni lim I  inox
  • Ispuna: mineralan vuna                                  
  • Profil: aluminijum 
SMARTAIR SMARTAIR S

Realizovane funkcije

SF

Standardni filter

EF

Elektrostatički filter

VF

Ventilator

RG

Glikolni rekuperator

PR

Pločasti rekuperator

RR

Rotacioni rekuperator

WH

Vodeni grejač

GM

Gasni gorionik

EH

Elektro grejač

WC

Vodeni hladnjak

DX

Isparivač

CM

Kompresorsko kondezacioni blok

HP

Toplotna pumpa

HS

Ovlaživač

FP

Frost protection

MX

Mešna sekcija

PD

Eliminator kapi

SL

Prigušivač