Higijenik

57 Veličina

700 / 110.000 m3/h

Delta Air higijenik klima komore su specijalna izvedba standardnih klima komora namenjena za operacine salem farmaceutsku industriju, labratoriju industriju mikročipova, kao i svih drugih prostora gde se traži povišena čistoća vazduha ili odgovarajuća klasa prostora u skladu sa GMP, FDA, HACCAP normama.

 • Svi elementi su otporni na koroziju i lako dostupni za održavanje i čišćenje
 • Konstrukcija je bez žlebova i oštre ivice
 • Svi funkcionalni element) se lako uklanjaju radi održavanja, čišćenja i servisa
 • Sve komponente i materijali su otporni na dezinfekciona sredstva;
 • Zaptivke su glatke, otporne na habanje, sa zatvorenim porama (ne upijaju vlagu)
 • Komponente su testirane u prema listi Instituta Robert Koch (RKI) ili listi dezinfekcionih sredstava Association for Applied Hygiene (VAH).
 • Zaptivke na vratima umetnute, nisu lepljenje
 • Nemetalni materijali poseduju mikrobiološki test na glivice i rast bakterija – ILH Berlin Test report

OSNOVNE KARAKTERITIKE UREĐAJA

 • Mehaničke karakteristike : T1, TB1, D1, L1  I  T2, TB2, D1, L1   
 • Panel: pocinkovani lim I obojeni lim I   inox
 • Ispuna: mineralan vuna                                  
 • Profil: aluminijum  

DELTA AIR higijenik klima komore su ispitane i usaglašene sa:

 • DIN 1946, Part 4-09:2018 – Ventilacija u zgradama i prostorijama zdravstvene zaštite.
 • VDI 6022, Baltt 1-01:2018 – Ventilacija i kvalitet unutrašnjeg vazduha – Higijenski zahtevi za sisteme i jedinice ventilacije i klimatizacije (VDI Kodeksi).
 • WKI VA104-01:2019 – Higijenski zahtevi za ventilacione sisteme i uređaje.
 • SWKI VA105-01:2015 – Sistemi za ventilaciju i klimatizaciju prostorija koje se koriste u medicinske svrhe (planiranje, izgradnja, osposobljavanje, rad).
 • OENORM H 6020:2019-06-01 – Postrojenja za ventilaciju i klimatizaciju za lokacije za medicinsku upotrebu – Projektovanje, izgradnja, rad, održavanje, tehnički i higijenski pregledi.
 • OENORM H 6021:2016-08-15 – Postrojenja za ventilaciju i klimatizaciju – Specifikacije za održavanje čistoće i čišćenja – Nacionalni dodatak OENORM EN 15780.

Realizovane funkcije

SF

Standardni filter

EF

Elektrostatički filter

VF

Ventilator

RG

Glikolni rekuperator

WH

Vodeni grejač

WC

Vodeni hladnjak

EH

Elektro grejač

GM

Gasni gorionik

HS

Ovlaživač

FP

Frost protection

PD

Eliminator kapi

SL

Prigušivač

Opciono na zahtev

PR

Pločasti rekuperator

RR

Rotacioni rekuperator