Bazenske

57 Veličina

700 / 110.000 m3/h

Bazenske klima komore su autonomna rešenje najmenje su za klimatizaciju prostora sa povišenom vlagom,  kao što je održavanje idealnih mikroklimatskih uslova ugodnosti u zatvorenom bazenskom prostoru.

Pored kvaliteta vazduha koji je bitan za posetioce, komore štite sam objekat od prevelike vlage uz maksimalno iskorišćenje energije otpadnog vazuduha. Povrat toplote se ostvaruje dvostrukom rekuperacijom preko pločastog rekuperatora i integrisanom toplotne pumpe, pomoću mešne sekcije, kao i dodatnog kondenzator za zagrevanje bazenske vode koji se ugrađuje na zahtev.

Delta Air bazenske klima komore rade se u nekoliko izvedbi koje prvenstveno zavise od veličine bazena i zahteva krajnjeg korisnika: sa ili bez rekuperacije, sa ili bez toplotne pumpe, sa ili bez mešanja, ili sa drugom vrstom rekuperacije.

OSNOVNE KARAKTERITIKE UREĐAJA

  • Mehaničke karakteristike : T1, TB1, D1, L1  I  T2, TB2, D1, L1   
  • Panel: pocinkovani lim  sa epoksi premazom
  • Ispuna: mineralan vuna                                  
  • Profili aluminijum  sa epoksi premazom

Realizovane funkcije

SF

Standardni filter

EF

Elektrostatički filter

VF

Ventilator

RG

Glikolni rekuperator

PR

Pločasti rekuperator

WH

Vodeni grejač

WC

Vodeni hladnjak

EH

Elektro grejač

DX

Isparivač

CM

Kompresorsko kondezacioni blok

HP

Toplotna pumpa

MX

Mešna sekcija

PD

Eliminator kapi

SL

Prigušivač

Režimi rada klima komore sa pločastim rekuperatorom i toplotnom pumpom