Plafonske

9 Veličina

390 / 4.010 m3/h

Podplafonske klima komore su visokoefikasnih jedinica sa stepenom rekuperacije toplote preko 94%,. Uređaji su proizvedeni su u skladu sa EN308, EN13141-7, i EN1886 standardima. Namenjene su za ugradnju u podplafonski prostor ili međuspratnu konstrukciju. Veliku primenu su našle u kancelarijama, restoranima, trgovinima, kao i svim ostalim prostorima gde borave ljudi a gde je kvalitetna ventilacija od ključnog značaja. . Priključenje je po sistemu plug&play omogućava korisnku jednostavno podešavanje i upravljanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE UREDAJA

  • Mehaničke karakteristike :  T2, TB2, D1, L1
  • Panel: plastificirani pocinkovani lim
  • Ispuna: mineralan vuna                                  
  • Profil: aluminijum 

Realizovane funkcije

SF

Standardni filter

VF

Ventilator

PR

Pločasti rekuperator

Dodatne funkcije

WH

Vodeni grejač

DX

Isparivač

EH

Elektro grejač

SL

Prigušivač

WC

Vodeni hladnjak