Delta Air - savremeni sistemi za obradu vazduha

Pokretačka snaga kompanije su pre svega znanje, iskustvo, i posvećenost svih zaposlenih u stvaranju idealnih uslova ugodnosti.

Delta Air - moderan proizvodni pogon

Delta Air je slovenački brend koji već skoro jednu deceniju pruža inovativna i visokoenergetska rešenja u oblasti ventilacije i klimatizacije, u skladu sa strogim propisima EU i zahtevima održivog razvoja.

Rešenja

U svakoj fazi realizacije projekta vodeći računa svakom detalju sistema, a bazirajući se na visokom nivou usluge i fleksibilnom pristupu svakom individualnim zahtevu, Delta Air kao proizvođač ventilacionih uređaja, uspešno kreira optimalna rešenja za obradu vazduha.

Proizvodni program

Modularni dizajn Delta Air uređaja i mogućnost formiranja bilo koje konfiguracije omogućavaju maksimalno prilagođavanje najstrožim zahtevima dizajna, željenom kvalitetu i funkcionalnosti, uz minimalne investicione i eksplatacione troškove. Proizvodni program Delta Air obuhvata uređaje nekoliko desetina veličina i nekoliko različitih izvedbi: stadardne, higijenik, bazenske, podplafonske i kompaktne klima komore